Right menu

Søk

Tabellen

Neste kamp

Forrige kamp:


HBU

TEKNIKKENS DAG HBU HÅLOGALANDSHALLEN LØRDAG 2. MAI KL. 10.00-14.00

(28. mars 2015)
Teknikkens dag har til hensikt å stimulere til økt egenaktivitet med ball gjennom i fellesskap å teste og vurdere spillernes utførelse av ulike delferdigheter i fotball. Les mer her.

Informasjon angående trening- og aktivitetsavgift

(22. januar 2015)
HIL barne- og ungdomsavdeling (HBU) er som kjent inne i en «reform» for omorganisering og strukturering. HBU vil ha en økonomistruktur som i korte trekk går ut på en felles driftskonto for avdelingen, samt at det opprettes kontoer for det enkelte lag. Les mer her - husk høringsfrist 1. februar 2015!

Kamplørdag 3. januar 2015

(29. desember 2014)
Hei og vel overstått jul :-) Vil minne om HBUs neste kamplørdag, LØRDAG 3. JANUAR KL 12.00 - 14.30. Les mer her