Right menu

Søk

Tabellen

Neste kamp

Forrige kamp:


Informasjon angående trening- og aktivitetsavgift

HIL barne- og ungdomsavdeling (HBU) er som kjent inne i en «reform» for omorganisering og strukturering. HBU vil ha en økonomistruktur som i korte trekk går ut på en felles driftskonto for avdelingen, samt at det opprettes kontoer for det enkelte lag. Les mer her - husk høringsfrist 1. februar 2015!

Avdelingens økonomiansvarlig vil sørge for håndtering, og disponering av disse kontoene. Alle inn og utbetalinger skjer via driftskontoen, mens lagskontoene krediteres/debiteres fortløpende. Avdelingen vil få et eget budsjett/regnskap. Lederutvalget har sett på hvilken trening- og aktivitetsavgift som vil være fornuftig ut i fra det tilbudet klubben kan gi til sine spillere. Vi har derfor landet på en differensiert modell:

Trening- og aktivitetsavgift:
Barn 4-7 år Kr 1200.- per år eller Kr 100.- per mnd.
Barn 8-12 år Kr 1800.- per år eller Kr 150.- per mnd
Barn 13-14 år Kr 2400.- per år eller Kr 200.- per mnd.

Vi ønsker, og anbefaler månedlige trekk/innbetalinger for den enkelte spiller. Alternativt gis man tilbud om årlig innbetaling (januar) eventuelt halvårlig (januar og juni).

Trening og aktivitetsavgiften skal dekke:

Leie av nødvendig treningsanlegg.
Drakter og lagsutstyr.
Avgifter seriespill, forsikring, påmeldingsavgift turneringer (maks 4 pr år).
Utgifter til avslutning og/eller sosiale tiltak (kr 80.- pr spiller/trener/lagleder pr år).
Deltagelse på utviklingstreninger/tiltak (Fotballørdag og kamplørdag).
Kan også dekke subsidierte priser for HIL-Akademi og HIL 2-4

Medlemskontingent:
Forslag til ny kontingent i HIL er:
Barn (t.o.m 15 år) kr 200
Voksne (f.o.m 16 år) kr 300
Honnør kr 200
Familie kr 600

Dersom nytt forslag til medlemskontingent i HIL blir vedtatt på Årsmøtet 5.2.2015, så vil det for HBU sine spillere bety kr 200.- i medlemskontingent (eventuelt kr 600.- pr familie). Kontingenten går i sin helhet til HIL. For at spilleren skal være forsikret, og spilleberettiget MÅ medlemskontingent være betalt. Utfakturering vil skje fra HIL, og vil komme i tillegg til trening- og aktivitetsavgiften (Medlemskontingent og trening/aktivitetsavgift skal holdes adskilt i et idrettslag).

Høringsfrist: (1. februar 2015)
Vi i lederutvalget håper og tror at vårt forslag er innenfor rimelighetens grenser, og er et minimum av det vi mener HBU må ha av inntekt fra den enkelte spiller for å kunne gi et godt og tilfredsstillende tilbud. Vi sender derfor ut dette forslaget på høring blant foreldre, trenere og lagledere. Kommentarer og innspill mottas med takk innen 1.februar 2015 (på mail til oddgeir.slettli@phs.no).
Blir forslaget stående vil vi starte utfakturering for 2015 umiddelbart. Nærmere informasjon om dette vil komme etter 1.februar.

Motta siste nytt på e-post

Din e-postadresse: