Right menu

Søk

Tabellen

Neste kamp

Forrige kamp:


Nyhetsarkiv

HIL årsprogram 2015

(24. februar 2015)
HIL gir i dag ut et program for 2015. Hensikten er å synligjøre de store aktivitetene, samt fordele noe ansvar. programmet for 2015 vil kunne bli justert etterhvert.

HIL fotballskole

(24. februar 2015)
HIL arrangerer fotballskole for barn og ungdom i skoleferien som er i forbindelse med påskeferien.

Status fra styret

(21. februar 2015)
Det nye styret har kommet i gang og her er en status så langt.

Nytt skjema til utfylling for alle HIL-medlemmer i 2015

(19. februar 2015)
Vedlagt følger et nytt skjema til bruk for å melde seg inn som medlem i HIL i 2015. Skjemaet må fylles ut og brukes av ALLE som skal tegne medlemsskap i HIL i 2015, det være seg aktive, støttemedlemmer, familiemedlemsskap og andre. Du trenger bare trykke på linken for å få opp skjemaet og deretter fyller du inn alle personalia og data det spørres om.

Nye satser for medlemskontigent

(09. februar 2015)
På klubbens årsmøte som ble arrangert 5.februar ble det vedtatt å justere ned medlemskontingenten. Dette er et av flere områder som klubben mener skal til for å øke medlemsmassen. HIL ønsker å være en av de største klubbene i regionen og vi er avhengige av mange dyktige medlemmer. En stor klubb med mange medlemmer er viktig for et aktivt, bredt og godt medlemsdemokrati. Vi ønsker alle som i en eller annen form vil bidra for HIL velkommen i klubben. Som medlem av HIL har du mulighet til å påvirke alt klubben foretar seg, samtidig som du er med på å gi klubben et lite økonomisk handlerom.

Godt gjennomført årsmøte i Harstad Idrettslag ikveld

(06. februar 2015)
Det var ca 25 fremmøtte på kveldens årsmøte i Harstad Idrettslag, som ble avviklet på en ryddig og god måte. 2,5 timer gikk med til gjennomgang av en fyldig årsberetning for 2014, årsregnskap 2014, vedtak av ny organisasjonsplan, nye kontigentsatser, budsjett 2015 og valg. Årsmøtet minnet æresmedlem Thor Aamot som gikk bort i oktober 2014, med ett minutts stillhet. Aamot ble 88 år gammel. Deretter fikk daglig leder Magnus Ingebrigtsen fra Harstad Idrettsråd, som var gjest på årsmøtet, ordet. Han hadde et svært gledelig budskap med seg, nemlig at A-lagets kaptein Simon Johansen tildeles fair-play prisen 2014 fra Harstad Idrettsråd. Simon var tilstede og fikk rosende ord og varm applaus fra årsmøtet. Selve prisen deles ut på årsmøte i Harstad Idrettsråd 18. mars. Årsmøtet gratulerer Simon Johansen og synes Harstad Idrettsråd har gjort et meget godt valg ved å tildele han prisen.

Innkalling til årsmøte i HIL torsdag 5. februar klokka 19.03

(17. januar 2015)
Det innkalles med dette til ordinært årsmøte for 2014 på klubbhuset torsdag 5. februar, med møtestart presis klokka 19.03! Det blir behandling av ordinære årsmøtesaker som årsberetning, regnskap 2014 og budsjett 2015, fastsettelse av kontigent, ny organisasjonsplan for HIL og HILs barne og ungdomsavdeling og valg. Vi ønsker alle HIL-medlemmer velkommen på årsmøtet! Styret

HILs Barne- og ungdomsavdeling (HBU) i fin utvikling inn i det nye året

(04. januar 2015)
Oddgeir Slettli er påtroppende styremedlem i HIL og leder av HILs Barne- og ungdomsavdeling (HBU). Han har sammen med Karsten Pedersen (sportslig leder for HBU) tatt på seg jobben med å utvikle, fornye og forbedre HILs barne- og ungdomsarbeid, med fokus på blant annet kvalitet i spillerutvikling, trenerutvikling og organisering. Dette arbeidet er kommet igang allerede, blant annet med flere dyktige personer inn i viktige roller, og oppstart av treninger for aldersgruppen 4-7 år. I tillegg er organiserte fotball-lørdager i Hålogalandshallen, med vektlegging av spill, lek og godt sosialt miljø for spillere fra HIL og resten av klubbene i byen. Idag var HBU for første gang ansvarlige for HILs bidrag til den store varetellingen hos vår mangeårige samarbeidspartner Coop Obs! Hypermarked.

En oppsummering av året som er gått og de beste ønsker om et Godt nytt HIL-år i 2015!

(31. desember 2014)
Styret i HIL ønsker å takke alle som har bidratt til et godt HIL-år i 2014, og ønske alle ei fin feiring ikveld og et godt nytt år i 2015. Det blir garantert et nytt spennende år i Harstad Idrettslags historie, det 112. i rekken siden stiftelsen i 1903. Det har skjedd mye positivt i året som er gått, og ble avsluttet på beste måte med at HIL ble kåret til årets FAIR PLAY-klubb i Hålogaland FK, av Norges Fotballforbund. Gratulerer til alle i HIL med denne utmerkelsen. Det siste året er mange nye dyktige personer er kommet inn i og på plass i HIL-organisasjonen og har tatt ansvar for viktige arbeidsoppgaver. Vi nevner spesielt det nye styret i Harstad IL Eiendom AS ( tidligere Fotballutvikling Harstad AS ), hvor Bjørn Berg, Rune Tøllefsen og Jim Madsen er gått inn og sørger for en meget god drift. Harstad IL Eiendom AS er HILs heleide datterselskap, som drifter og eier Seaworkshallen og klubbhuset.

Gledelig jul til alle HIL-medlemmer, venner og samarbeidspartnere

(24. desember 2014)
Det er tid for å ønske hverandre ei gledelig jul nå som det bare er timer igjen til jula ringes inn. Tusen takk for den store innsatsen som er lagt ned av alle spillere, trenere og frivillige i HIL i år, og til alle som har støttet opp om 111-åringen Harstad Idrettslag i et spennende, utfordrende og godt sportslig år. Aksjon 1903 ble støttet av mer enn 150 privatpersoner og bedrifter som tilsammen bidro med nesten 400.000 kr til Harstad Idrettslag. Vi sier hjertelig takk til våre gode og trofaste støttespillere, samarbeidspartnere, medlemmer og æresmedlemmer. Nå ser vi alle frem til ei rolig og stemningsfull julehøytid. Juledagene skal brukes godt ilag med familie og venner, slik at vi samler overskudd og energi til et nytt og artig fotball-år i 2015. Gledelig jul ønskes fra styret.