Right menu

Søk

Tabellen

Neste kamp

Forrige kamp:


Status fra styret 3.mars 2015

I dagens HT står det at det er full krise i HIL. Stemmer det?

Den økonomiske situasjonen i klubben er kritisk, noe den har vært i flere år.

Hva er de største utfordringene:

1: HIL har en kortsiktig gjeld på ca 1.5 millioner kroner. Det har i løpet av den siste tiden kommet konkursbegjæringer som vi har måtte håndtert. I tillegg er det fra tidligere av, laget avtaler med enkelte kreditorer som må håndteres månedtlig og som gir oss noen utfordringer mtp likviditeten.

2: Så langt sliter vi litt på sponsormarkedet og har nok ikke fått den responsen vi hadde håpet på. Arbeid med sponsorer er dog tidkrevende og man må evne å tenke langsiktig, samtidig som det er viktig med å få penger inn på konto.

3: HIL har ikke vært flink nok til å gjennomføre egne inntektsaktiviteter i form av dugnader, fotballskoler, fotballturnering, loddsalg osv. Dette er også aktiviteter som krever planlegging og nok mennesker til å gjennomføre.

4: HIL har hatt for høye kostnader knyttet til lønn, baneleie og andre faste utgifter.

Hva har vi gjort så langt:

Vi har justert ned lønnsbudsjett til trenere og spillere. Videre har vi justert ned antall tilgjengelige treningstimer på Harstad Stadion og hålogalandshallen. Vi har avlyst A-lagets treningshelg i Tromsø og vi har gjennomført en del andre mindre kutt på forskjellige poster. Vi har laget et årsprogram der inntektsbringende aktiviteter er synligjort og ansvar er fordelt. Vår jobb blir å følge dette opp, samt sette i gang disse. Til slutt har vi kommet i gang med markedsarbeidet og vi håper at dette skal gi oss flere sponsorer etterhvert.

I de neste ukene blir fokuset å få full kontroll over budsjettet og finne ut av hva vi må ha inn av midler for å kunne sikre den daglige driften, samt håndtering av de avtalene som er gjort med kreditorer. Det er et tidkrevende arbeid og vi ønsker å gjøre dette så grundig som mulig. Det er grunnen til at det tar litt tid.

Selv om det er store økonomiske utfordringer og at det er uklarheter pt, er det ikke full krise i HIL. HBU jobber bedre og bedre. Harstad Tigers er i full sving. HIL har ca 40 gutte og juniorspillere!, som skal spille i 4.div, 5.div og delta i gutte NM og junior NM. A-lag har også kommet i gang etter en litt kronglete januar, men nå er de i gang med oppkjøringen til en spennende sesong i 2.divisjon. Til slutt vil vi nevne at klubben har fått inn flere spennende trenere rundt A, B og C/D laget, noe som gjør at vi i HIL styret har troen på at vi kan klare å produsere mange gode spillere fremover.

Med andre ord er det ikke full krise, men det er en kritisk situasjon med tanke på økonomien. Vårt fokus fremover de neste ukene er å få kontroll over utgifter, jobbe hardere med å få inn sponsorpenger og sette i gang egne inntektsprosjekter. En ny status på situasjonen vil komme i midten av mars. Da har vi forhåpentligvis skaffet oss en god nok oversikt til å kunne være mer konkret på hva som må gjøres fremover og hvilke tiltak som må iverksettes.

Mvh

Styret

Motta siste nytt på e-post

Din e-postadresse: